ქართველები ალკატრასზე, როგორ გამოიყურება ალკატრასის ციხე დღეს

65 views

0   0

ამ ვიდეოში გაჩვენებთ ალკატრასის ციხეს, რომელიც იქცა ისტორიად. ერთად გავავლოთ პარალელი, წარსულსა და აწმყოს შორის. გავეცნობით ციხის ცნობილ პატიმრებს და მოგიყვებით, თუ როგორ გაიქცა სამი პატიმარი ალკატრასის ციხიდან

Watch Previous videos - https://youtu.be/Ovjt9FQQx98
https://youtu.be/sexZWT5HKIc
https://youtu.be/s7sjRv18DOs
https://youtu.be/gDbCKpN9P74
https://youtu.be/K9Yp1v4_ylQ
Follow:

Instagram-
https://instagram.com/shotigurrigshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==
View More
Comments